Motiewe vir egskeiding en 'n rede vir egskeiding

Party mense trou mekaar en skei dan skei. Huwelike wat in egskeiding eindig, in die meeste gevalle nooit weer verenig nie. In die afgelope jaar het die aantal egskeidings regoor die wêreld begin toeneem. Wat is die hoofoorsake van egskeiding? Die resultate van navorsing deur sielkundiges en sosioloë toon dat die motiewe vir egskeiding en die rede vir egskeiding 'n aantal geregverdigde en onredelike redes het.

Afwesigheid van verpligtinge met betrekking tot huwelik, seksuele onverenigbaarheid en ontrouheid van een van die gades. Huwelike is nie altyd vir liefde nie. Soms raak mense besig om vinnig besluite te neem, en as daar bevind word dat hulle verwagtinge nie geregverdig is nie, is die verhouding gebreek.

Die motief vir egskeiding kan 'n gebrek aan kommunikasie tussen gades wees. Sonder noue interkonneksie en gemeenskaplike belange kan verhoudings nie lank en gunstig wees nie. Beledigings en ontevredenheid van een van die vennote skep 'n afstand tussen die eggenote, wat 'n breuk in verhoudings kan uitlok.

alkoholisme

Vandag is die motivering vir egskeiding baie dikwels alkoholisme, dronkenskap of dwelmgebruik deur een van die gades (meer dikwels mans). Skadelike gewoontes, veranderinge in die gedrag van die maat, skep 'n negatiewe uitwerking op geestesbalans en fisiese veiligheid.

Fisiese mishandeling

Dikwels word fisiese geweld, veral mans tot vroue, die motief vir egskeiding.

Sulke situasies vereis onmiddellike aksie. As jy in 'n gevaarlike situasie is, is dit uiters belangrik om jouself dadelik van so 'n persoon en die verhouding met hom te isoleer.

Fisiese geweld teen een van die gades of veral vir jou kinders is onaanvaarbaar.

Godsdienstige verskille

Die rede vir egskeiding kan 'n konflik wees tussen persoonlike oortuigings of filosofieë, sowel as godsdienstige verskille. Soms tydens kennis en in die eerste maande van 'n getroude lewe hou die eggenote geen belang aan hierdie meningsverskille nie, maar mettertyd kan hulle die ware rede vir egskeiding word.

Rede vir egskeiding

Egskeiding is spanning vir albei eggenote. Die rede vir egskeiding kan verskeie faktore hê wat negatiewe impak op huweliksverhoudinge het.

Dit en wedersydse beskuldigings, minagting, wraak. Kindermishandeling: geweld of onvanpaste seksuele gedrag teenoor kinders: onder die oorsake van egskeiding vereis hierdie situasie die mees dringende aksie. Dit is nodig om jouself en kinders te beperk van kontak met hierdie persoon en soek dadelik professionele hulp!

Onbeperkte geestesversteurings

Onbeheerde geestesgesondheidsversteurings van een van die gades kan onveilig wees vir 'n ander.

Die motiewe vir egskeiding en die rede vir egskeiding is nou verweef.

Die oorsake van egskeiding is situasies waar die gades sleg met mekaar kommunikeer en hulle konflik nie kalm kan oplos nie. Die onvermoë om konfliksituasies op te los, is die mees algemene klagtes van egskeidingspaartjies. Voordat jy die huwelik weier, probeer om te leer hoe om probleme in die familie kalm en sonder konflik op te los. Andersins, in 'n tweede huwelik vind jy jouself in dieselfde situasie.

Die aard van passie verander met verloop van tyd, gevoelens verdwyn en die aanvanklike hewige verbeelding verkry 'n ander kwaliteit in die toekoms. As jy nie jou gesindheid teenoor die maat verander nie en nie weer die vonk van liefde ontplof nie - egskeiding in die toekoms is onvermydelik.

Finansiële kwessies

Geld of aspekte wat daarmee gepaard gaan, kan 'n moontlike oorsaak van meningsverskil tussen paartjies word. Getroude paartjies kan stry oor kwessies soos algemene finansiële verantwoordelikheid, ongelyke finansiële posisie, onverklaarbare finansiële toestand, geld spandeer en gebrek aan finansiële ondersteuning.

Ondervinding toon dat geld nie altyd die enigste rede is vir 'n egskeiding nie. Nietemin is dit steeds 'n belangrike faktor in die afbreek van huweliksverhoudinge.

Die Bybel vertel ons dat die huwelik deur God geskep word vir die lewe. Daarom moet eggenote dink oor hoe om te leer hoe om verskille op te los, gesamentlik met probleme te stry en nie vir egskeiding te streef nie.