Konflikte en oplossings

Almal van ons is nie verseker teen misverstand en verwerping van die mense rondom ons nie, wat dikwels lei tot konflikte met al die gevolglike gevolge. Hoe om uit hierdie situasie deur die wenner te kom en nie die persoon te laat val nie, dit sal in hierdie artikel bespreek word.

"Verdwyn as skepe in die see"

Hierdie metode behels die onderbreking van die ontwikkeling van 'n konfliksituasie deur een van die partye te onttrek of die teenpartye met die hulp van buitestaanders te skei. Byvoorbeeld, die begrip van gereed om te veg teen verhitte mense of egskeidingsverrigtinge.

Op die eerste oogopslag is hierdie soort konflikoplossing baie effektief, aangesien dit dadelik die konflik kan stop. Maar dit sal ook lei tot die onvermydelike latente voortsetting van die konflik wat na die eerste geleentheid weer uitbreek. Dus, mense wat gereed was om te veg, sal oor maniere dink om hul misbruikers in die toekoms of na 'n geruime tyd te straf. Die man en vrou, selfs na die egskeiding, sal soms moet ontmoet as hulle deur gewone kinders verbind word. En as hulle nie baie vriendelik geskei het nie, sal sulke vergaderings hulle nie spesiale vreugde bring nie.

Vrede, vriendskap, kougom

'N vreedsame uitkoms van die konflik beteken om 'n besluit te neem wat rekening hou met die belange van beide botsende partye ten opsigte van gedeeltelik of heeltemal wederzijds voordelige gevolge.
Die aanvang van enige konflik is altyd 'n verbale skermutseling, en as die een kant nie die vyand van sy regtigheid oortuig nie, lei dit noodwendig tot 'n verdere eskalasie van die konflik, byvoorbeeld tot 'n geveg. Daarom is dialoog die mees betroubare vorm van die oplossing van probleme van wedersydse begrip tussen mense en state. As gevolg van die dialoog self, is die oplossing van die konflikte wat ontstaan ​​het, die mees effektiewe metode, wat nooit te laat is nie.

Die geregtigheid van die vrede

Konflikterende partye mag 'n derde mag insluit in die persoon waarvan die landdros, die ouderlinge of die belanghebbende party mag optree om die konflikte op te los wat ontstaan ​​het. In sommige gevalle kan die aanwending van 'n derde krag van een van die opponerende kante kom met die doel om kragondersteuning van hul reg en druk op die teenstander te gee.

stryd

Die oplossing van konfliksituasies deur die gebruik van geweld is redelik eenvoudig en die gevolge is voorspelbaar, maar hulle sal waarskynlik nie hulself regverdig nie.
As dit gaan om 'n groep mense tussen wie 'n konflik ontstaan ​​het, sal dit eindig in 'n banale stryd. As die konflik op staatsvlak is, dan beteken hierdie metode om die probleem op te los, die gebruik van die gewapende magte van beide lande en al die gevolge van sulke aksies.
Die positiewe oomblik vir hierdie metode om konflikte op te los, is net een - dit is die einde van die konflik hier en nou. Maar dit is net die punt van die ysberg, en dit is onwaarskynlik dat die verlore kant die rol van die "verkeerde kant" sal aanvaar. 'N Slagoffer wat nie in 'n konfliksituasie beland het nie, sal nie sy pogings om sy verlore posisie te herstel, onmoontlik verlaat nie. 'N Positiewe gevolg van hierdie metode van konflikoplossing is in die reël nie baie effektief nie en sal die oorwinnende kant baie moeite bring en sal die krag en hulpbronne benodig om sy geldigheid in die toekoms te handhaaf.

Veg met 'n derde party

'N gewelddadige manier om konflikte tussen een van die partye op te los vir die ondersteuning van 'n derde mag is nie 'n baie algemene verskynsel in 'n sosiale samelewing nie, aangesien dit byna altyd 'n oortreding van die wet impliseer. Maar tog bestaan ​​hierdie verskynsel. Byvoorbeeld, die teenparty kan hulp soek van kriminele elemente om die vyand uit te skakel.

Themis

Die analise van konfliksituasies met behulp van die regbank het beide positiewe en negatiewe punte. Die konflik wat ontstaan ​​het, sal in ooreenstemming met die aangenome wetgewing opgelos word. Dit beteken egter nie altyd 'n absoluut korrekte besluit ten gunste van een van die partye nie. Aangesien geen bestaande wetgewing op alle maniere alle aspekte van menslike verhoudings kan dek nie. Nie so dikwels hang sulke metodes van konflikoplossing af van die behendigheid van die partye se prokureurs en die openbare mening nie.

Die Arbitrasiehof. Die oplossing van die konflik word in hierdie metode aan 'n derde party toevertrou, 'n gesag waarvan die opinie streng deur die twee partye streng toegepas en aanvaar sal word. In die rol van arbiter kan 'n persoon of 'n groep persone optree.

Enige konflik eindig vroeër of later. Maar die oorwinning in die konflik, sowel as die nederlaag, is nie sy enigste finale uitslag nie.

Wedersydse nederlaag.

Dit is nie ongewoon dat een van die opponerende partye die onmoontlikheid van 'n positiewe uitkoms in hul guns besef nie, poog om die teenstander in die gesig van die publiek te verduister of ander aksies van direkte of indirekte skade te doen.

Kompromie.

Hierdie resultaat van die konfliksituasie impliseer sy volmaakte voltooiing. Die partye probeer om 'n besluit te neem, waarvan die uitslag nie die regte en posisie van enige van die opponerende partye inbreuk maak nie.