Probleme van kinders van 'n groot familie

Elke kind voel, ongeag sy ouderdom, 'n natuurlike behoefte aan fisiese en sielkundige veiligheid. Die gesin moet toestande skep vir die veilige gedrag van die baba. In 'n groot familie word sulke toestande dikwels nie geskep nie en die opvoeding van kinders word gekenmerk deur 'n baie lae vlak.

Onderwys in 'n groot familie

Sommige groot gesinne het kinders verwaarloos, wat baie tyd buite die huis spandeer. As gevolg hiervan, is daar probleme in die wedersydse begrip tussen volwassenes en hul kinders.

In sommige groot families ontstaan ​​sielkundige probleme in die opvoeding van kinders. Daar is 'n gebrek aan kommunikasie, die ouderlinge toon nie kommer vir die jonger nie, daar is geen wedersydse respek en die mensdom teenoor mekaar nie.

Praktyk toon dat die meerderheid ouers wat vyf of meer kinders het, nie genoegsame kennis en ongeletterd is oor die opvoeding van kinders nie.

Die probleme van kinders van groot gesinne is dat hulle meer gereserveer en onseker word, het 'n onderskat selfbeeld. Volwasse kinders verlaat hul ouers en verloor in die meeste gevalle kontak met hulle.

Onverantwoordelikheid en nalatigheid van ouers

Hierdie eienskappe wat inherent is aan ouers van groot gesinne, lei tot die feit dat kinders, wat dikwels oorgelaat word aan die genade van die lot, onbewaak bly, alleen op die straat loop (ouers beheer nie die maatskappy waarin die kind geleë is nie). As gevolg van nalatige houding van ouers in sulke situasies, is daar probleme in die gedrag van kinders, wat gevolg kan word deur beserings, onvoorsiene situasies, hooliganisme of alkoholgebruik.

Kinders van groot gesinne is in sommige gevalle bang vir hul ouers, soek verhoudings buite die huis (wegbreek van die huis af, val in groepe waar onsuksesvolle kinders bymekaar kom en met verskillende gedragsafwykings). Maar volwassenes moet onthou dat kinders en straat onversoenbare konsepte is. Ouers is altyd en altyd verantwoordelik vir hul kinders. Vir die kwessie van beplanning en die bou van 'n gesin moet die verhoging van nie een of twee, maar meer kinders, ernstig en op 'n gebalanseerde wyse behandel word.

Gevolge vir die kind aandag aandag tekort van aandag

In baie groot gesinne met disfunksionele gesinne, groei kinders vanaf 'n vroeë ouderdom sonder die nodige aandag en sorg. Kinders se behoeftes word gedeeltelik ontmoet. Dikwels word kinders onbewaak gelaat en nie gevoed nie, enige siekte word gediagnoseer en met vertraging behandel. Vandaar die probleme van kinders met gesondheid in die latere lewe.

Kinders in sulke families voel 'n gebrek aan emosionele warmte en aandag. Ouerskap vind plaas in die vorm van straf en in baie gevalle word die gebruik van volwasse aanranding gebruik, wat aanleiding gee tot boosheid en haat in die kind. Die kind voel onbetrokke, swak en sleg. Hierdie gevoelens verlaat hom nie vir 'n lang tyd nie. 'N Onveilige kind, geneig tot wrewel, word 'n aggressiewe en botsende persoon.

Dikwels is daar groot gesinne, waar een van die ouers of albei alkohol misbruik. Kinders wat in so 'n atmosfeer grootword, ly dikwels aan fisiese en emosionele geweld of word getuies van sulke situasies. Hulle maak maklik aanstoot en beledig ander, kan nie simpatie met iemand anders se hartseer en moeilikheid hê nie.

Om probleme in die opvoeding van kinders te vermy, moet ouers nie hul verhouding met die kind uitbou nie - dit vernietig die geloofwaardigheid van volwassenes en bevorder nie 'n stabiele verhouding in die gesin nie.

Om probleme met kinders van groot gesinne te voorkom, moet ouers respek, geduld vir kinders se gevoelens en dade toon, die meeste van hul vrye tyd saam met kinders en gesinne spandeer. Die hooftaak van ouers is om kinders op te voed en familieverhoudings op so 'n wyse te skep dat die volle ontwikkeling van die individu verseker word. Dit is die pad na die stabiliteit van die kind en die stabiliteit van die gesin.

Die probleemkind, wat grootgeword het, is nie net vir die gesin nie, maar vir die hele samelewing.

Die probleme van kinders van 'n groot familie vandag moet opgelos word op die vlak van die familie, die skool, die staat.